Rok 2014

 

K Protestu na podporu Hedvigy Malinove-Žákovej

Stanovisko

Obce spisovateľov Slovenska

 

 

Obec spisovateľov Slovenska, ktorá vznikla na hodnotách Novembra 1989, sa pripája k protestu Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku. V duchu hodnôt demokracie, tolerancie a slobody slova chceme pri tejto príležitosti upozorniť na dve skutočnosti.

Prvou je tento Okrúhly stôl, ktorý poukazuje na kauzu Malinová. Okrúhly stôl je pre nás symbolom diskusie. A to je dobré, že vzniká široká verejná diskusia.

Druhou skutočnosťou je pretrvávajúca štátna šikana voči svojej – dnes zrejme bývalej -  občianke, Hedvige Malinovej-Žákovej. Vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad sedemročným šikanovaním a traumatizovaním zbitej a poškodenej Hedvigy. Rovnaké znepokojenie pociťujeme nad zlovôľou, s akou sa dlhých sedem rokov uberajú zodpovedné orgány s cieľom zvaliť neschopnosť obrovského štátneho aparátu na plecia jedinej  ženy.

Sme presvedčení, že je potrebné ihneď zastaviť hanebné šikanovanie bezbrannej ženy a požiadať ju o ospravedlnenie.

Obec spisovateľov Slovenska je tej mienky, že každý občan tejto krajiny je tu doma a našou vzájomnou úlohou je vytvárať pocit domova všetkým bez rozdielu.

 

 

 

Za Obec spisovateľov Slovenska

Peter Juščák, predseda

 

 

V Bratislave, 28.  apríla 2014

 
 
 
 
 

Obec spisovateľov Slovenska, Laurinská 2, Bratislava

 

Výzva vláde SR

 

Spisovatelia združení v Obci spisovateľov Slovenska a v Spolku ukrajinských spisovateľov  vyzývajú vládu SR na  stanovisko k dianiu na Ukrajine

 

 

Obec spisovateľov Slovenska prijala výzvu svojich kolegov spisovateľov z Ukrajiny a vyjadruje znepokojenie nad brutálnym postupom štátnej moci voči demonštrujúcim občanom v Kyjeve. Solidarizujeme sa s ukrajinskými spisovateľmi a ich pobúrením  nad  postupom polície voči demonštrantom, novinárom a všetkým občanom, ktorí sa odvážili prejaviť svoj nesúhlas s autoritatívnymi prejavmi vlády a prezidenta Janukoviča.

Mimoriadnym spôsobom sa nás spisovateľov a publicistov dotýkajú útoky na demonštrantov, no najmä fyzické násilie a prenasledovanie novinárov a spravodajcov médií, ktoré považujeme za barbarské, nedôstojné a za návrat do režimu, s ktorým sme sa našej krajine rozlúčili v roku 1989.

Počúvame hlas našich ukrajinských kolegov spisovateľov z ukrajinského klubu PEN a nemôžeme mlčať.

Vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby ako člen Európskej únie dôrazným hlasom vyzvala svojho partnera, prezidenta a zástupcov vlády Ukrajiny na dodržiavanie základných ľudských práv demonštrujúcich občanov a na hľadanie spôsobov, ako urýchlene vyriešiť krízu v krajine, ktorou trpia tisíce nevinných občanov.

 

Obec spisovateľov Slovenska

Peter Juščák, predseda

 

Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku.

Ivan Jackanin, predseda

 

V Bratislave, 28. januára 2014

 

Výzvu ďalej osobne podporili

 

Irena Brežná, Švajčiarsko, prozaička, publicistka

Michal Hvorecký, prozaik

Ivan Jackanin, prozaik, prekladateľ

Angela a Peter Repka, Nemecko, prekladateľka, básnik

Toňa Revajová, prozaička

Peter Šulej, prozaik

Peter Zajac, literárny vedec

Tibor Kočík, básnik

 

 

 

Ukrajinská Pravda

(Ukrajina), 22.01.2014

 

Prezident ukrajinského PEN-centra Myroslav Marynovyč, jeho zástupcovia Mykola Rjabčuk a Andrej Kurkov vydali oficiálne vyhlásenie: “Šestnásteho januára prekročili ukrajinské úrady červenú čiaru oddeľujúcu polo-autoritárske režimy od nefalšovaných diktatúr. Súbor zákonov, ktoré parlament odkýval hlasovaním pripomínajúcim frašku – dvíhaním rúk – prudko obmedzuje občianske práva a politické slobody ukrajinských občanov vrátane slobody prejavu, slobodného prístupu k informáciám a práva na zhromažďovanie. Tento balík zákonov kriminalizuje činnosť mimovládnych organizácií, eliminuje tie časti súdnictva, ktoré si ešte udržali nezávislosť, stavia mimo zákon nezávislé monitorovanie vládnych orgánov a akákoľvek slobodná politická súťaž na Ukrajine sa vďaka nemu stáva prakticky nemožnou.

Tieto protiústavné zákony podľa očakávania priliali olej do ohňa protivládnym protestom, ktoré sa začali koncom novembra. Po prvýkrát v histórii nezávislej Ukrajiny sa protesty zmenili v násilné – dvaja z protestujúcich v Kyjeve boli zastrelení policajnými jednotkami a mnohí ďalší boli zranení.

Obzvlášť nás znepokojuje policajná brutalita namierená proti novinárom. Všetky dôkazy nasvedčujú tomu, že policajné jednotky nielen ignorujú novinárske visačky a vesty, ale že si novinárov zámerne vyberajú za cieľ, zadržiavajú, bijú ich, ničia im fotoaparáty a nakrútené videomateriály. Najstrašnejšie zo všetkého je, že bezpečnostné zložky, respektíve provládni žoldnieri nazývaní ‘titušky’ v rôznych mestách krajiny unášajú ľudí. Nasadzovanie polovojenských oddielov, ktoré zákon nijako neupravuje, na prenasledovanie občianskych aktivistov a inscenovanie najrôznejších provokácií zaradilo vedúcich predstaviteľov ukrajinského štátu medzi tie najodpornejšie súčasné diktatúry.

V priebehu uplynulých dvoch mesiacov ukrajinský prezident a jeho vláda neprejavili žiadnu snahu o vyjednávanie alebo kompromis. Naopak, len úporne stupňujú tlak, vyzývajú k bezpráviu a snažia sa vyprovokovať ešte viac konfrontácií a násilia. Zostávajú hluchí ku všetkým umierneným hlasom a volaniu po mieri. Zdá sa, že rozumejú len jazyku sily.

Veríme, že nastal čas, aby aj medzinárodné spoločenstvo pristúpilo na takýto jazyk. Vyzývame všetkých našich medzinárodných kolegov aby vyjadrili podporu nielen ukrajinským spisovateľom, ale solidarizovali sa s celým ukrajinským ľudom. Zmobilizujte svoje demokratické spoločnosti, zvýšte tlak na svoje vlády, aby zaujali tvrdšie stanovisko voči režimu, ktorý vedie svoju krajinu k ďalšiemu násiliu a krviprelievaniu. Voláme po sankciách proti režimu, ktorý porušuje ľudské práva vrátane tých najzákladnejších: práva na život a právo na slobodu. Ľudia, ktorí opovrhujú demokraciou a vo svojej propagande očierňujú Západ, oberajú Ukrajincov o slušný život a o európsku budúcnosť, by nemali využívať výhody západných rekreačných stredísk a bezvízových výletov na základe falošných diplomatických pasov, rovnako ako by nemali mať prístup k západným bankám, kde prepierajú nakradnuté peniaze.

Prosím, pomôžte nám ich zastaviť!

Myroslav Marynovyč, prezident

Mykola Rjabčuk a Andrej Kurkov, viceprezidenti

 

---------- Forwarded message ----------
From: Myroslav Marynovych <
marynov@ucu.edu.ua>
Date: 2014-02-01
Subject: Re: UKRAINA PEN CENTRUM
To: "P. Juscak" <
p.juscak@gmail.com>
 

Vážený pán Juščák!

Menom ukrajinského medzinárodného centra PEN Vám a pánovi Jackaninovi vyslovujeme veľké poďakovanie za podporu našej výzvy na solidaritu s ukrajinským ľudom, ktorí bojujú za demokraciu a európske hodnoty. Vaša správa bola dnes publikovaná a je v našom Centre na Facebooku :https://www.facebook.com/penclubua?fref=ts

Veríme, že tento boj prinesie výsledky a privedie Ukrajinu do rodiny národov žijúcich civilizovanom svete.

 

Prajeme slovenskému ľudu a slovenským  spisovateľom  úspechy pri budovaní demokracie a realizácii tvorivej  slobody !

 

S pozdravom 

Miroslav Marinovič, predseda Ukrajinského centra PEN

 

Вельмишановний Пане Ющак!

Від імені Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу складаю Вам, а також Панові Яцканину велику подяку за підтримку нашого звернення і за виявлення солідарності з українським народом, що бореться за демократію і за європейські цінності. Ваше звернення сьогодні ж було оприлюднено на сторінці нашого центру на Фейсбукові: https://www.facebook.com/penclubua?fref=ts
Віримо, що ця боротьба дасть результати і поверне Україну в сім'ю народів, що живуть циваілізованим життям.
Бажаємо словацькому народові і словацьким письменникам успіхів в утвердженні демократії та реалізації свободи творчості!

Щиро Ваш,
-- 
Mирослав Маринович,

президент Українського ПЕН-центру                            
mailto:marynov@ucu.edu.ua

Saturday, February 1, 2014, 6:06:45 PM, Ви написали:

           

Шановний пане голова ПЕН-центру Мирослав Маринович!
 

   І ми у Словацькій Республіці з побоюванням слідкуємо за подіями в Україні, а зокрема за боротьбою Ваших громадян за свободу слова та демократичні закони. Реакція української державної влади для нас незрозуміла, більше того,  вона  є брутальною і немає місце у цивілізованому світі. Обурення Ваших громадян вважаємо зовсім виправданим, переслідування журналістів та промовців  протестувальників вважаємо невідповідним і грубим проявомсили.
   Ми прочитали Вашe звернення, аби підтримати боротьбу українських громадян за демократичні свободи. У цьому зв’язку ми видали Заклик до Уряду Словацької Республіки, щоб по мірі своїх можливостей доклав усіх зусиль задля швидкого і культурного розв’язання конфлікту.
   Висилаємо Вам текст згаданого Заклику і запевняємо вас, що словацькі письменники, які об’єднанні у Громаді письменників Словаччини та у Спілці українських письменників Словаччини стоять на Вашому боці й симпатизують з вашою боротьбою за європейське, а зокрема культурне майбуття України.
 
   Петер Ющак, голова Громади письменників Словаччини

p.juscak@gmail.com

   Іван Яцканин, голова Спілки українських письменників Словаччини

Мирослав Маринович!

    І ми у Словацькій Республіці з побоюванням слідкуємо за подіями в Україні, а зокрема за боротьбою Ваших громадян за свободу слова та демократичні закони. Реакція української державної влади для нас незрозуміла, більше того,  вона  є брутальною і немає місце у цивілізованому світі. Обурення Ваших громадян вважаємо зовсім виправданим, переслідування журналістів та промовців  протестувальників вважаємо невідповідним і грубим проявомсили.

   Ми прочитали Вашe звернення, аби підтримати боротьбу українських громадян за демократичні свободи. У цьому зв’язку ми видали Заклик до Уряду Словацької Республіки, щоб по мірі своїх можливостей доклав усіх зусиль задля швидкого і культурного розв’язання конфлікту.
   Висилаємо Вам текст згаданого Заклику і запевняємо вас, що словацькі письменники, які об’єднанні у Громаді письменників Словаччини та у Спілці українських письменників Словаччини стоять на Вашому боці й симпатизують з вашою боротьбою за європейське, а зокрема культурне майбуття України.
 
   Петер Ющак, голова Громади письменників Словаччини

 
   Іван Яцканин, голова Спілки українських письменників Словаччини
--