Rok 2013

 

Obec spisovateľov Slovenska s ľútosťou prijala správu o náhlom úmrtí historika Milana Zemka. S Milanom Zemkom odchádza vedec, historik, publicista, politik, ale predovšetkým človek s hlbokými etickými princípmi. Práve jeho princípy ho navždy umiestnili na piedestáli slovenských osobností, ktoré nepodliehali širokým prúdom pohodlných mytológií, ale prezentovali pravdivé obrazy našej minulosti i súčasnosti. Odborné i ľudské hodnoty Milana Zemka nám budú chýbať všetkým, nielen spisovateľom hľadajúcim pravdu. Vyslovujeme úprimnú sústrasť príbuzným, kolegom, priateľom a všetkým, ktorí Milana Zemka poznali. Bude nám chýbať.

 

Peter Juščák

Predseda Obce spisovateľov Slovenska

Bratislava 14. 9. 2013